NORTON KANCELARIA (zespół) DORADCÓW UBEZPIECZENIOWYCH
W czasach szerokiego dostępu do usług finansowych, dużej dostępności ofert różnych instytucji i rozbudowanego wachlarza produktów koniecznością dla wszystkich stało się korzystanie z usług doradców.
Rosnące zapotrzebowanie klientów indywidualnych oraz firm na usługę doradztwa ubezpieczeniowego i kompleksową obsługę polis spowodowało, że rozszerzyliśmy nasz zakres usług w dziedzinie ubezpieczeń o specjalistyczne doradztwo.
Zaangażowaliśmy do współpracy fachowców, którzy w pełnym zakresie pomogą Państwu w ocenie ryzyka prowadzonej działalności, przygotują ofertę kompleksowych ubezpieczeń i wynegocjują najlepsze składki.
Do rosnącej świadomości społeczeństwa w możliwościach wykorzystania ubezpieczeń w celu uzyskania zadośćuczynienia za wyrządzone szkody przyczyniają się obecnie w dużym stopniu kancelarie prawnicze specjalizujące się w obsłudze odszkodowań.
W związku z obecną sytuacją na rynku, możliwości zwiększania dochodów są mocno ograniczone, a majątki buduję się w długim okresie czasu .
Warto profesjonalnie podejść do zabezpieczenia najbliższych, ale też zabezpieczyć siebie od roszczeń osób trzecich.
Czy Twoje ryzyka są dostatecznie zabezpieczone polisami?
Pozwól nam zweryfikować zakres w jakim jesteś ubezpieczony i zaproponować rozwiązania które będą kompleksowe, a koszty z tym związane będą na minimalnym dostępnym poziomie.

Współpracujemy z firmami:

Zapraszamy do współpracy

Pozwól nam zweryfikować zakres w jakim jesteś ubezpieczony i zaproponować rozwiązania które będą kompleksowe, a koszty z tym związane będą na minimalnym dostępnym poziomie.