Aegon

Grupa kapitałowa Aegon w Polsce to cztery podmioty, których wspólnym celem jest zabezpieczenie Twojej przyszłości finansowej.

Są to:

  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - ekspert w tworzeniu długoterminowych programów inwestycyjno-oszczędnościowych w ramach umowy ubezpieczenia na życie.
  • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - zarządza otwartym funduszem emerytalnym w ramach filaru systemu ubezpieczeń społecznych.
  • Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (AEGON Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) - oferuje ubezpieczenia mienia.
  • Aegon Services Sp. z o.o. - rozwija, wspiera i koordynuje sieć sprzedaży spółek Aegon w Polsce.

Zapraszamy do współpracy

Pozwól nam zweryfikować zakres Twojego ubezpieczenia i zaproponować kompleksowe rozwiązania zapewniające najkorzystniejszy stosunek jakości usług do ceny.